zondag 14 april 2013

Koptienden Hilversum 1546De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 32
Lambert Jacop Roell 32
Elbert Henricksz 32
Dirck Claesz 32
Timan Wijgertsz 32
Bastiaen? 32
Jacop Mooy 33
Dirck Claesz Kellener 33
Timan Claesz 33
Willem Jan Ghijsz 33
Steven Jan Gijsz 33
Bort Petersz 33
Lijsbet Jan Molenaer 33
Jacop Lambert Claesz 33
Jan Lambert Willemsz 33
Gijsbert Lambersz 33
Splinter Connickx 33
Louwert Jacopsz 33
Thonis Timansz 33
Swaninck Claesz 33
Jan Claesz 33
Jan Gijs 33
Ricot Veerman 33
Gerrit Ghijs 34
Peter Ghijsbertsz 34
Jacop Gosen 34
Elbert Roelffsz 34
Henrick Harmensz 34
Gosen Cornlisz 34
Jacop Gerrit Jacopsz 34
Claes Harmsz 34
Ellert Gerritsz 34
Henrick Wijgertsz 34
Peter Timan Elbertsz 34
Gijsbert Gerritsz 34
Gerrebrant ???? 34
Gerrit Jacopsz 34
Crijn Lutersz 34
Freeck Reijersz 34
Lambert Henricksz 34
Gerrit Lamffsz 34
Jan Petersz 34
Lamff Roeloffsz 35
Henrick Petersz 35
Claes Gerrit Jacopsz 35
Dirck Claesz 35
Peter Gerritsz 35
Henrick Lambertsz 35
Jacop Claes Coppen 35
Wijngert ???? 35
Jan Willemsz 35
Gerrit Gijsz ,kinder, 35
Roel Ebbesz 35
Jan Wijngertsz 35
Willem Rijcxz 35
Wijngert Gerritsz 35
Gerrit Borss 35
Peter Flipsz 35
Bort Ancx Ansz 35
Aert Lambersz 35
Gerrit Jan Lambesz 36
Anna Gerberts 36
Jacop Gerbertsz 36
Elbert Elbertsz 36
Lambert Gerritsz 36
Gerrit Claes ?????  36
Wijngert Henricksz 36
Wijngert Jan Wijngertsz 36
Bort Elbertsz 36
Gerrebrant Aertsz 36
Claes Dirck Gerbrantsz 36
Jan Rijcxz 36
Lambert Timan Kempen 36
Jacop Freecksz 36
Gerrit Freecksz 36
Jacop Gerritsz 36
Willem Gerbertsz Hoeck 36
Jacop van Lare 36
??? Ebbert 37
Peter Bansz 37
Roel Claesz 37
Jacop Rijcxz 37
Jacop Jan Coppesz 37
Gijsbert Timansz 37
Henrick Jansz 37
Gerrebrant Henricksz 37
Jacop Wijgertsz 37
Meijnt Phsz 37
???? ???? 37
Gerrebrant Jansz 37
Timan Lambersz 37
Claes Jacopsz 37
Willem Valckenaer 37
Peter Lewesz 37
Gerrit Jansz Timerman 37
Jan Gerritsz Timmeman 37
Jan Gerbrantsz 37
Lambert Jansz 37
Claes Gerbrantsz 37
Jacop Willem Lambersz 37
Roel Jan Vresen 37
Gerrit Jacopsz 37
Jan (Luters?) 38
Roel Lambesz 38
Gerrit Lambersz 38
Tonis Gijsbert Rijcxz 38
Ans Barts 38
Cornelis Henricksz 38
Peter Loeffsz 38
Gijsbert Lubbersz 38
Willem Rijcxz 38
Dirck Petersz 38
Lambert (Dircksz???) 38
Claes Wijgertsz 38
Gerrit Gerritsz 38
Aert Gerbrantsz 38
Phs Timansz 38
Nelleken Gerrits 38
Ebbe Aertsz 38
Gerrit Willemsz 38
Lamff Timansz 38
Wijgert Lambert Petersz 38
Peter Bortsz 38
Roel Lamfesz 38
Wijgert Roels 39
Gue Jansz 39
Gerrit van Hees 39
Aert Jelisz 39
Lubbe Ebbersz 39
Jacop Lambert Willemsz 39
Meijert Lambersz 39
Claes Jan Claes Willemsz 39
Splinter Timansz 39
Timan Ennesz 39
Gerrit Henricksz 39
Jan Lambert Henricksz ,jonge, 39
Gerbert Gerbert ,jonge, 39
Jan Gerrit Gijsbersz 39
Jan Lambert Timansz 39
Gosen Claesz 39
Feeck Gerbrantsz 39
Gerrebrant Gerbrantsz 39
Jan Gerbert Gerbrantsz 39
Looch Timansz 39
Gerrebert Roelofsz 39
Lambert Timansz 39
Gleijn Petersz 39
Gijsbert Lambertsz 39
Willem Jacopsz 39
Claes Vos 40
Gijsbert Petersz 40
Jan Gijsz 40
Henrick Loechsz 40
Timan Rijcoutsz 40
Bort Jansz 40
Elbert Lanfsz 40
Jacop Dirck Rijcxz 40
Gerrit Lambertsz 40
Peter Lambertsz 40
Jacop Henrick Dircksz 40
Henrick Dircksz 40
Jan Rutgersz 40
Gerrit Jansz 40
Dirck Bartsz 40
Cornelis Rijcxz 40
Heijnrick de Jong 40
Peter Jansz 40
Phst Meijnsz 40
Henrick Henricksz 40
Claes Jan Gerbertsz 40
Dirck Henricksz 40
Phst Willemsz 40
Willem Phst 40
Eb Ebbesz 41
Jan Timansz 41
Jacop Gijsbertsz 41
Jacop Snijer 41
Ans Wijgerts 41
Crijn Willemsz 41
Cornelis Willemsz 41
Bart Jacvopsz 41
Ans ?? 41
Gerrit Jan Louwesz 41
Lambert Gerrit Willemsz 41

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1541De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 39
Lambert Jacop Rolle 39
Jan Claes Coppe 39
Jacop Molenaer 39
Peter Tijmensz 39
Claes Jansz 39
Peter Jacobsz Grijpe 39
Dirck Claesz 39
Tijmen Wijgertsz 39
Jan Elbertsz 40
Jacop Moij 40
Lambert Jacopsz 40
Dirck Claesz Kelleners 40
Tijman Claesz 40
Willem Jan Ghijssen 40
Steve Jan Ghijssen 40
Bardt Petersz 40
Lijsbet Jan Molenaer 40
Jacop Lambert Claesz 40
Jan Lambert Willemsz 40
Gijsbert Lambertsz 40
Splinter Connick 40
Louwer Jacopsz 40
Zwannick Claesz 40
Jan Claesz 40
Gerrit Willemsz 40
Rijcout Veerman 40
Gerrit Rijcksz 41
Peter Ghijsbertsz 41
Claes Gerritsz ,kynder, 41
Elbert Jacobsz 41
Elbert Roelofsz 41
Henrick Hermansz 41
Gosen Cornelisz 41
Jacop Gerrit Jacopsz 41
Claes Hermansz 41
Henrick Wijgertsz 41
Peter Tijmen Elbertsz 41
Gerrit (Horst??)  41
Gijsbert Gerritsz 41
Gerrebrant Jacopsz 41
Gerrit Jaxcopsz 41
Crijn Luters 41
Freeck Reijersz 41
Lambert Henricksz 42
Rijcout Rijcout ,dochter, 42
Lamf Rolofsz 42
Henrick Petersz 42
Anna Claes Gerritsz 42
Claes Gerrit Jacopsz 42
Peter Gerritsz 42
Henrick Lambertsz 42
Jacop Claes Coppen 42
Claes Willemsz 42
Wijngert Zeijnsz 42
Gerrit Ghijsbt ,kijnder, 42
Nelle Wijngerts 42
Jan Wijngertsz 42
Willem Rijcxz 42
Gerrit Jansz 42
Gerrit Henricksz 42
Gerrit Bortsz 42
Bort Ancensz 43
Aert Lambertsz 43
Gerrit Jan Lambertsz 43
Tijmen Gerbertsz 43
Elbert Elbertsz 43
Gerrit Claes Willemsz 43
Henrick Jacopsz Brouwer 43
Wijngert Henricksz 43
Wijngert Jan WIjngertsz 43
Bardt ELbertsz 43
Gerrebrant Aertsz 43
Tonis Berens 43
Gijsbert Rijcxz 43
Claes Dirck Gerbrantsz 43
Jan Rijcxz 43
Lambert Tijmen Kempe 44
Tonis Rutgersz 44
Jacop Frecericksz 44
Gerrit Fredericksz 44
Jacop Gerritsz 44
Willem Gerbertsz 44
Steve Gerritsz 44
Jacop van Laren 44
Lambert Claesz 44
Claes Diricksz 44
Rool Claesz 44
Jacop Rijcxz 44
Jan Coppesz ,jonge, 44
Jacop Jan Coppesz 44
Gijsbert Tijmansz 44
Jan Coppesz 44
Henrick Jansz 44
Gerrebrant Henricksz 45
Jacop Wijgertsz 45
Claes Luters 45
Gerbrant Jan ??? 45
Tijmen Lambertsz 45
Claes Jacopsz 45
Willem Valckenaer 45
Peter Lewesz 45
Gerrit Jansz Timmerman 45
???? Gerritsz Timmerman 45
???????  Gerbrantsz 45
(???????  ???????) 45 (grote vlek)
Jacop Willem Lambertsz 46
Roel Jan Wresen 46
Jan Luters 46
Roel Lambertsz 46
Gerrit Lambertsz 46
Tonis Ghijsbert Rijcxz 46
Ans Barts 46
Cornelis ????? 46
???????  ????? 46 (grote vlek)
Lambert Tijmensz ,kijnder, 46
Lambert Petersz 46
Gijsbert Roolen 46
Lambert Lubbersz 46
Geertruit Meijster Jans 46
???bert Gerbertsz 46
?????? Rijcxz 46
(aantal niet  leesbaar grotevlek) 46
Gerrit Gerritsz 47
Aert Gerbertsz 47
Phs Tijmensz 47
Nelleken Gerrits 47
Jan Lambertsz 47
Ebbe Aertsz 47
Gerrit Willemsz 47
Lamf Timens 47
Ans Lanfz  47
Wijngert Lambert Petersz 47
Jan Scout 47
Peter Bortsz 47
Roel Lanfsz 47
Wijngert Rolofsz 47
(aantal niet leesbaar grotevlek) 47
Aert Jelisz 48
Lubbe Ebbesz 48
Jacop Lambertsz (??) 48
Meijert Lambertsz 48
Claes Jan Claesz (??) 48
Splinter ????? 48
Tijm???  ????? 48
??????  ?????? 48 (grote vlek)
Jan Lambert Henricksz ,jonge, 48
Tijma Roeloff 48
Gerbert Gerbrantsz ,jonge, 48
Jan Gerrit Ghijhsbertsz 48
(Aantal niet leesbaar grote vlek)
Loech Tijmensz 49
Gerrit Bortsz 49
Claes Lambertsz ,kijnder, 49
Lambert Tijmensz 49
Gleijn Petersz 49
Ghijsbert Lambertsz 49
Tonis Ghijs ??? 49
(aantal niet leesbaar grote vlek) 49
Gijsbert Petersz 49
Ghijsbert Lambertsz 49
Jan Ghijsz 49
Heijnrick Loechsz 49
Tijman Rijcoutsz 49
Henrick Gerbertsz 49
(aantal niet leesbaar grote vlek) 49
Rijcout ,dochter, 50
Jacop Dirck Rijcxz 50
Gerrit Lambertsz 50
Peter Lambertsz 50
Jacop Henricksz 50
Henrick Diricksz 50
Jan Rutgersz 50
(aantal niet leesbaar grote vlek) 50
Cornelis Rijcxz 50
Henrick de Jonge 50
Gerrit Goertsz 50
Peter Jansz 50
??? Tijmensz 50
(aantal niet leesbaar grote vlek) 50
Dirck Henricksz 51
Willem Phs 51
Ebbe Elbertsz 51
Aryan ??? 51
(aantal niet leesbaar grote vlek) 51
(slecht leesbaar) 51
Arijs WIjgertsz 51
Crijn Willemsz 51
(aantal niet leesbaar grote vlek) 51
Ans Jelis 52

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1534De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 49
Lambert Jacop Roelen 49
Jan Claes Coppen 49
Claes Dircxz 49
Jacop Molenaer 49
Peter Timesz 49
Lambert Timensz 49
Claes Jansz 49
Peter Jacob Grijpe 49
Timen Wijchertsz 50
Jan Elbertsz 50
Jacop Moij 50
?? ?? Jacopsz 50
Dirck Claesz 50
Timan Claesz 50
Willem Jan Ghijsb 50
Steve Jan Ghijsb 50
Claes Jan Coppen 50
Bart Petersz 50
Lijsbet Jan Mollenaers 50
Henrick Wijgertsz 50
Peter Tima Elbertsz 50
Gerrit Horst 50
Herme Louwers 50
Ghijsbert Geritsz 50
Gherbrant Jacopsz 50
Gerit Jacopsz 51
Crijn Luters 51
Feeck Reijersz 51
Lambert Henricx 51
Rijcout Rijcouts ,dochter, 51
Lanfs Roelofsz 51
Anna Claes Gerits 51
Claes Gerit Jacopsz 51
Peter Geritsz 51
Henrick Lambtsz 51
WIlhen Lambtsz 51
Jacop Claes Coppen 51
Jacop Claes Coppen 51
Jacop Lambt Claesz 51
Jan Lambert Willemsz 51
Ghijsbert Lambertsz 51
Lamb Jansz 51
Splinter Conick 51
Louwez Jacopsz 52
Swanick Claesz 52
Jan Claesz 52
Gerit Willemsz 52
Rijcout Veerma 52
Gerit Rijcxz 52
Rijck Geritsz 52
Peter Ghijsbertsz 52
Claes Geritsz (Kijnen) 52
Egbert Jacopsz 52
Elbert Roeloffsz 52
Henrick Hermesz 52
Bessel Lambers 52
Gosz Cornelisz 52
Jacop Gerit Jacopsz 52
Gherit Ghijsb (Kijnen) 53
Looch Henricxz 53
Nelle Wigerts 53
Jan Wigertsz 53
Wigert Rijcxz 53
Gerit Jansz 53
Gerit Henrixz 53
Gerit Borts 53
Wijgert Zeijnsz 53
Bort Anxem 53
Aert Lambertsz 53
Gerit Jan Lambertsz 53
Tima Gherbertsz 53
Jacop Gherbertsz (??) 53
Elbert Elbertsz 53
Jacop Willemsz ,ouwe, 53
Gerit Claes Willemsz 53
Wijger Henricksz 53
Wijghert Jan Wigertsz 54
Bart Elbertsz 54
Gherbrant Aertsz 54
Tonis Berensz 54
Ghijsbt Rijcxz 54
Claes Dirxck Gherbrantsz 54
Jan Rijcxz 54
Cornelis Gosens 54
Lambert Time Kemp 54
Tonis Rutgersz 54
Jacop Freedricxz 54
Gerit Freedricxz 54
Jacop Geritsz 54
Willem Gherbertsz Hoeck 54
Steve Geritsz 54
Jacop van Laren 54
Lambert Claesz van Hees 54
Claes Dircxz 55
Roel Claesz 55
Jacop Rijcxz 55
Lambert Jansz 55
Claes Jacopsz 55
Jan Coppen ,jonghe, 55
Jacop Jan Coppesz 55
Ghijsbt Hermesz 55
Jan Coppesz 55
Henrick Jansz 55
Jan Henrixz 55
Gherbrant Henrixz 55
Jacop Wigertsz 55
Wijchert Claesz 55
Jacop Claesz 55
Meijns Phs 55
Claes Luters 56
Gerit Lambertsz 56
Bart Timesz 56
Timen Lambertsz 56
Claes Jacopsz 56
Willem Valckenaer 56
Peter Lewesz 56
Gerit Jan Timmerman 56
Jan Geritsz 56
Jan Gherbrantsz 56
Wigert Petersz 56
Jan Henrixz 56
Claes Gherbrantsz 56
Jacop Willem Lambertsz 56
Roel Jan Wreesz 56
Jan Lutersz 56
Roel Lambertsz 57
Gerit Lambertsz 57
Tonis Ghijsbertsz 57
Anx Bartsz 57
Lambt Timens (Kijnen) 57
Bart Roelofs (Kijnen) 57
Lambert Petesz 57
Ghijsbert Roeloffsz 57
Lambert Lubbesz 57
Geertruit Meijst Jans 57
Lambert Gherbertsz 57
Willem Rijcxz 57
Jan Roest 57
Meijns Aeltsz 57
Gerit Geritsz 57
Aernt Gherbertsz 57
Phs Timesz 57
Jacop Ebbertsz 58
Jan Lambertsz 58
Ebbe Aertsz 58
Gerit Willemsz 58
Peter Wigertsz 58
Lanff Timesz 58
Griet Willems Goosz 58
Anx Lanffesz 58
Wijgert (Lambertsz/Petersz??) 58
Lambert Peter Wijgertsz 58
Jan Schout 58
Peter Bortsz 58
Roel Lanffesz 58
Wigert Roelofsz 58
Lambert Claesz 58
Gerit Jansz ??? 58
Gerit van Hees 58
Aert Jelisz 58
Lubbe Ebbesz 59
Jelis Anxen 59
Jacop Lambert Willemsz 59
Meijert Lambertsz 59
Claes Jan Claes Willemsz 59
Tima Elbertsz 59
Gerit Henricxz 59
Gerit Jan Rutgresz 59
Jan Lambert Henricx ,joghe, 59
Timen Roelofsz 59
Gherbert Gherbrantsz ,jonge, 59
Jan Gerit Ghijsbertsz 59
Jan Lambt Timesz 59
Timen Peter Kempe 59
Gherbrant Gherbertsz 59
Looch Hermesz 59
Claes Lambertsz (Kijnen) 59
Lambert Timensz 60
Ghijsbt Lambertsz 60
Tonis Ghijs Guensz 60
Willem Jacopsz 60
Claes Vos 60
Gerit Rijcxz 60
Peter Jacopsz (Kijch?) 60
Henrick Loochsz 60
Jan Ghijsb 60
Gosen Timensz 60
Dirck Rijkoutsz 60
Timon Rikoutsz 60
Henrick Gherbertsz 60
Matken Rijkouts ,dochter, 60
Bart Dircxz 60
Ricout ,dochter, 60
Gerit Jans ?? 61
Gerit Lambertsz 61
Peter Lambertsz 61
Jacop Henrick Dircxz 61
Jan Rutgersz 61
Henrick Jacop 61
Dirck Bartsz 61
Cornelis Rijcxz 61
Henrick de Jonge 61
Gerit Goertsz 61
Phs Meijsnz 61
Henrick Henrick Dircxz 61
Henrick Dircxz 61
Claes Jan Gherbrantsz 61
Dirck Heijnesz 61
Willem Phs 61
Arian Deners 62
De Prove 62
Jan Stevensz 62
Jacop Snijder 62
Anris Wigertsz 62
Crijn Willems 62
Griet Coppen 62
Cornelis Willemsz 62
Vrederick Reijersz 62
Dirck Ghijsbertsz 62

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl